Figyelem Warning: I am able to write to the configuration file: /USER/blueenter/webs/blueenter/webshop/includes/configure.php. This is a potential security risk - please set the right user permissions on this file (read-only, CHMOD 644 or 444 are typical). You may need to use your webhost control panel/file-manager to change the permissions effectively. Contact your webhost for assistance.

Blue ENTER WEBShop

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1/ Bevezető rendelkezések

Az alábbi dokumentum a Blue ENTER Kereskedelmi és szolgűltató Betéti társaság (továbbiakban : Blue ENTER Bt ) által üzemeltetett http://webshop.blueenter.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával az alábbi szerződést elfogadja, amely a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó 97/7/EK fogyasztók védelméről szóló Uniós irányelvével összeegyeztetett.

Kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el, esetleges kérdésével forduljon az oldal üzemeltetőjéhez bizalommal.

A http://
webshop.blueenter.hu a Blue ENTER Bt . (cgj.: ........, adószám: ........-2-13) internetes áruháza. Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és a http://webshop.blueenter.hu oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és a http://webshop.blueenter.hu -t üzemeltető Blue ENTER Bt . között, mint szerződés létrejött. A Blue ENTER Bt. fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, az oldal üzemeltetője minden változtatást időben közzétesz az oldalon, a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem érheti a teljesítés alatt lévő megrendeléseket hátrányosan. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.
A webboltban csak cselekvőképes természetes ill. jogi személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Blue ENTER Bt. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, a Blue ENTER Bt. kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására, a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

A szerződés oly módon jön létre, hogy Ön a http://webshop.blueenter.hu címen a webáruházban kiválasztott tételeket elektronikusan megrendeli. A megrendelési folyamat során Ön megismeri a termékeket, az árakat és kiválasztja a fizetés és az áru átvételének módját. A megrendelés érvényesítéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (ASZF, jelen dokumentum.)

2/Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Blue ENTER Bt. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Blue ENTER Bt. az http://webshop.blueenter.hu oldalon keresztül leadott rendelésekért felel, minden egyéb forráson keresztül leadott megrendelésért az eladó felelősséget vállalni nem tud.
A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap regisztrációs aloldalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem áll eladó módjában el fogadni, ebben az esetben fenntartjuk a jogot, hogy a rendelést elutasítsuk vagy amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. A rendelést telefonon vagy e-mailen keresztül visszaigazoljuk. A Blue ENTER Bt. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.
Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljunk.

3/Jótállás, szavatosság, elállás

A Blue ENTER Bt. által üzemeltetett http://webshop.blueenter.hu-n forgalmazott termékeit csakis a vonatkozó honi és Uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokkal összhangban azoknak messzemenően eleget téve forgalmazza.

Az eladó további szavatosság kötelezettségére az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvben és a 17/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Eladó szavatossági vállalásán felül a jótállási felelősségét kizárja.

 Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük, kivéve, ha azt a termék információs lapján jelöltük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, de mindkét esetben kérjük, hogy részünkre előzőleg postázzák vissza a terméket. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. Nem áll módunkban visszavenni festékpatront, tonert, festékszalagot és más fogyóanyagot.

Elállás esetében az eladó a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. A rendeléstől való elállást minél hamarabb jeleznie kell felénk levélben vagy e-mailben.
Az elállás során:

 • Vevő viseli az elállásból eredő minden felmerülő költséget.
 • Előzőleg kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a vásárló a vételárat visszakapta volna
 • Az árucikk csak az eredeti csomagolásban, az eredeti okmányokkal és számlával együtt szolgáltatható vissza.
 • Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

3/d Elbírálás

A reklamáció megvizsgálásának és elbírálásának jogát a Blue ENTER Bt. vagy saját maga, vagy szakértővel végezteti el. A garanciális igényeket a mindenkori hatályos jogszabályokat figyelembe véve a forgalmazónál vagy a forgalmazó által erre meghatalmazott képviselőjénél írásban kell bejelenteni.

4/Árak

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék nettó ajánlati ára. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. Az Blue ENTER Bt. fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát, amely a már megrendelt termék árát nem érintheti.
Nagyobb összegű vásárlás esetén a Blue ENTER Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlóval egyeztetve előleget kérjen.

5/Az eladó felelősségvállalása

Az Blue ENTER Bt. nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. A Blue ENTER Bt. fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. A Blue ENTER Bt. nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem. Mivel a Blue ENTER Bt. mint kereskedő lép fel a hardver és szoftver gyártók és a vásárló között, ezért nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a megvásárolt áruval kapcsolatos. Ön kijelenti, hogy a harmadik személy által a Blue ENTER Bt.-n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be az Blue ENTER Bt.-t, és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a vásárló hatáskörébe tartozik.
A Blue ENTER Bt. nem vállal felelősséget a tőle származott szoftverek által okozott esetleges károkért, és semmilyen esetben sem okolható bármilyen profitveszteségért.

6/ A vásárló felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Blue ENTER Bt. számára. A Blue ENTER Bt. ilyen esetben a többletköltséggel megterheli megrendelő virtuális számláját, és annak teljesítésekor a többletköltség összegéről számlát állít ki.

7/A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. Az http://webshop.blueenter.hu rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

7/Pénzügyi elszámolás

Az előre pontosított végösszeget a futárszolgálaton keresztül, illetve a cég telephelyén kell kifizetni az árú átvételekor. A további mindenkori fizetési és és szállítási kondícókról a regisztrált felhasználók a weblapon tájékozódhatnak

8/Szállítási és határidők és feltételek

Szállítási határidő amennyiben az árú raktárkészleten van a rendeléstől számított 7 munkanap.

9/ Szerzői jog

Tilos a Blue ENTER Bt. engedélye nélkül a nevet, képet, logot felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz amely nem tartozik a Blue ENTER Bt.-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Blue ENTER Bt. vagy a http://webshop.blueenter.hu nevének lejáratására. Az http://webshop.blueenter.hu oldalain található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat az Blue ENTER Bt. írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

10/Adatvédelem

Az http://webshop.blueenter.hu bizonyos szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználónak személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Az http://webshop.blueenter.hu oldalt működtető Blue ENTER Bt.. kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közléssel jelzi és tájékoztatja Önt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Az Blue ENTER Bt.. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben ha Ön valamely folyamat során ezt külön igényli. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék szállítmányozásához szükségesek.
A regisztrációnál, ahhoz, hogy a számlát ki tudjuk állítani és, hogy a csomagot a megfelelő címre el tudjuk juttatni, Önnek az alábbi információkat kell megadnia:

 • Vezeték és keresztnév (cégek esetében a cég ill. a kapcsolattartó személy neve)
 • Cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Postacím (ha eltér a megadott címtől)
 • Felhasználói név és jelszó
 • Jelszó

Az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy megrendelését teljesítsük, illetve ellássuk Önt a rendeléssel kapcsolatos információkkal.

A megadott információkat tároljuk, így a legközelebbi bejelentkezéskor ezeket már nem kell újból megadnia. A Blue ENTER Bt. olyan adatokat gyűjthet csak, amelyeket statisztikailag dolgoz fel. Jelen szabályoknál figyelembe vesszük az 1992. Évi LXIII. törvényt (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) , és az 1998.évi VI. törvényt (az egyének védelméről a személyes adatok feldolgozása során, - Strasbourg 1981 . január 28).

11/Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Bármilyen fajta jogvita esetén az http://webshop.blueenter.hu-t üzemeltető szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

 

Vissza
Az Ön IP címe: 54.167.62.170
Copyright © 2018 Zen Cart. Támogatók: Zen Cart Business telecom | Zen Cart templates